قبل از ازدواج


پسر: بالاخره موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم.


دختر: می‌خوای از پیشت برم؟


پسر: حتی فکرشم نکن!


دختر: دوسم داری؟


پسر: البته! هر روز بیشتر از دیروز!

                
 

دختر: تا حالا بهم خیانت کردی؟


پسر: نه! برای چی می‌پرسی؟


دختر: منو می‌بوسی؟


پسر: معلومه! هر موقع که بتونم.

 

دختر: منو می‌زنی؟


پسر: دیوونه شدی؟ من همچین آدمی‌ام؟


دختر: می‌تونم بهت اعتماد کنم؟!


پسر: بله.


دختر: عزیزم!

بعد از ازدواج


کاری نداره! از پایین به بالا بخون